jikgildemek jik‧gil‧de‧mek işlik

  1. Jikgildili ses çykarmak, jik-jik edip seslenmek, jirkildemek (guş hakda).

  2. Göçme manyda Köpbilmişlik satmak, sokjarylyp öwünmek.


Duş gelýän formalary
  • jikgildemek