jikgildeşmek işlik

  1. Birnäçe bolup jikgildemek, birtopar bolup saýramak, jirkildeşmek (guş hakda).

  2. Göçme manyda Biri-biriňe köpbilmişlik satmak, sokjarylyp öwnüşmek.