jigitlik

Jigidiň käri, nökerlik.

  • Bu haramzada şol jahyl wagty jigitlikde gulluk edýärkä hem, biziň atlara geýdirýän arpalarymyzy ogurlardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jigitlik - jigitligi.


Duş gelýän formalary
  • jigitlige
  • jigitlikde
  • jigitlikden