jigerbent

Eziz görülýän, jan-ten bilen söýülýän (çaga hakda).

  • Gülnar jigerbendim, ýekäm-ýalňyzym. (R. Seýidow, Bagtlylar)

  • Jigerbendim, umydym Teselli berýän göwne. (B. Kerbabaýew, Eserler toplumy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jigerbent - jigerbendi.


Duş gelýän formalary
  • jigerbendim
  • jigerbendimi