jiňkerilmek jiň‧ke‧ril‧mek işlik

Gözüňi jiňkerdip seretmek.

  • Molla gyzyň hossarlarynyň ýüzüne jiňkerilip seretdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • jiňkerildi
  • jiňkerilip