jeren je‧ren

Zoologiýa Gum we dag keýiginiň geçisi, keýik.

 • Jeren dek böküşip bagda gezýärler, Gerek zadyň maşyn bilen ýazýarlar, Hemme zady bir gulakdan düzýärler, Gollary hünärli gyzlary gördük. (Nury Annagylyç, Goşgular)


Duş gelýän formalary
 • jerende
 • jerene
 • jereni
 • jerenim
 • jerenime
 • jerenin
 • jereniň
 • jereniňi
 • jereniňki
 • jerenler
 • jerenleri
 • jerenlerini
 • jerenleriň