jerçi jer‧çi

Ownuk söwdagär, ownuk-uşak zatlar satýan adam, satygçy.

  • Saňa daknyşyk etmäge jerçiniň näme hetdi bar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Sözümiz saman dek sowruldy ýele, Bazar jerçisi dek jenjel gurjak däl. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • jerçiler
  • jerçiligini
  • jerçilik
  • jerçini
  • jerçiniň
  • jerçisi
  • jerçisiniň