jepa je‧pa

[jepa:]

 1. Horluk, azap, jebir, sütem, ejir.

  • Ol köp jepalary başdan geçirdi.

 2. Azaby köp bolan agyr zähmet.

  • Bu ähli zynat halkyň agyr jepalary netijesinde döredilipdir. (Gadymy dünýä taryhy)

jepa çekmek

Horluk görmek, agyr durmuşy başdan geçirmek.

 • Neresse nähili jepa çekdi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 • Jepasyny çeken, wepasyny görer. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • jepadadyr
 • jepadan
 • jepadyr
 • jepalar
 • jepalara
 • jepalarda
 • jepalardan
 • jepalary
 • jepalarydyr
 • jepalaryny
 • jepalaryň
 • jepaly
 • jepalydy
 • jepalylyk
 • jepany
 • jepanyň
 • jepasy
 • jepasyn
 • jepasyna
 • jepasyny
 • jepasyz
 • jepaň