jenjelçi at

Jenjel etmegi söýýän, galmagalçy, dawaçyl, gykylykçy, jenjelkeş.

  • Kazynyň bäş-alty lütçegi hyzmatkärler bilen birleşip, jenjelçileri ýepbeşläp howludan çykardy. (N. Jumaýew, Ak maýanyň ýoly)


Duş gelýän formalary
  • jenjelçileri
  • jenjelçilik