jenan je‧nan

[jena:n]

Görkli, görmegeý, näzenin (aýal maşgala hakda).

  • Meniň ýüregime bu jenanyň suraty nagyş bolaly bäri, gije-gündiz meniň keýpim bäşdi. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)


Duş gelýän formalary
  • jenana
  • jenanam
  • jenanlar
  • jenany
  • jenanym
  • jenanyň