jemletmek jem‧let‧mek işlik

 1. Jem etdirmek, bir ýere toplatmak, üýşürtmek, ýygnatmak.

  • Işçi güýjüni jemletmek.

  • Ähli güýji bir ýere jemletmek.

 2. Mat. Goşup jemini çykartmak, hasaplatmak.

  • Ýygnagyň işini jemletmek.

 3. Bes etdirmek, gutartmak, tamamlatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jemletmek - jemledýär, jemleder, jemledipdir.


Duş gelýän formalary
 • jemledip
 • jemledipdir
 • jemletmek