jemlenmek jem‧len‧mek işlik

 1. Jem bolmak, bir ýere toplanmak, üýşmek, ýygnanmak.

 2. Mat. Goşulyp jemi çykarylmak.

 3. Belli bir netijä gelinmek, netije çykarylmak.

  • Sessiýada edilen dokladlar jemlendi.

 4. Bes edilmek, gutarylmak, tamamlanmak.


Duş gelýän formalary
 • jemlendi
 • jemlendigiçe
 • jemlendik
 • jemlendiler
 • jemlenen
 • jemlenende
 • jemlenenden
 • jemlenendi
 • jemlenendigi
 • jemlenendigini
 • jemlenendir
 • jemleneninden
 • jemlenenler
 • jemlenenligi
 • jemlenenlik
 • jemlenensoň
 • jemlener
 • jemlenip
 • jemlenipdi
 • jemlenipdiler
 • jemlenipdir
 • jemlenipdirler
 • jemleniň
 • jemlenjegine
 • jemlenjegini
 • jemlenme
 • jemlenmedik
 • jemlenmegi
 • jemlenmegidir
 • jemlenmeginde
 • jemlenmeginden
 • jemlenmegine
 • jemlenmegini
 • jemlenmeginiň
 • jemlenmek
 • jemlenmekliginiň
 • jemlenmeklik
 • jemlenmelerinden
 • jemlenmeleriniň
 • jemlenmeli
 • jemlenmelidigini
 • jemlenmelidir
 • jemlenmesi
 • jemlenmesidir
 • jemlenmesinde
 • jemlenmesine
 • jemlenmesiniň
 • jemlenmezden
 • jemlenmezligi
 • jemlenmeýärdi
 • jemlenmäge
 • jemlenmän
 • jemlenmändir
 • jemlenmäniň
 • jemlense
 • jemlenäýjek
 • jemlenýän
 • jemlenýändigi
 • jemlenýändiginden
 • jemlenýändigini
 • jemlenýändir
 • jemlenýänçä
 • jemlenýär
 • jemlenýärdi
 • jemlenýärler