jemi je‧mi

Hemmesi, ählisi, bary.

  • Müsür ýazuwynda jemi 700-den-de köpräk belgi bolupdyr. (Gadymy dünýä taryhy)

  • Soňky duşuşykdan soň, jemi näçe adam serhetden geçirildi? (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
  • jemi-de
  • jemiden
  • jemidigini
  • jemidir
  • jemini
  • jeminiň
  • jemiň