jemgyýetçilik jem‧gy‧ýet‧çi‧lik

Jemgyýete degişli bolan, jemgyýete has bolan, jemgyýetde adamlaryň işine baglanyşykly bolup geçýän.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jemgyýetçilik - jemgyýetçiligi.


Duş gelýän formalary
 • jemgyýetçilige
 • jemgyýetçiligi
 • jemgyýetçiliginde
 • jemgyýetçiliginden
 • jemgyýetçiligindäki
 • jemgyýetçiligine
 • jemgyýetçiligini
 • jemgyýetçiliginiň
 • jemgyýetçiligiň
 • jemgyýetçiligiňem
 • jemgyýetçilikde
 • jemgyýetçilikden
 • jemgyýetçilikdäki
 • jemgyýetçilikleri
 • jemgyýetçilikleriň
 • jemgyýetçilikli