jelegaý

Daş-töwerekdäki golaý-goltum ýerler, töwerek.

 • Olar 2-3 günden bärde bu jelegaýlarda gyzyllar görner öýdüp pikir hem etmeýärdiler. (H. Ysmaýylow, Powestler)

 • Bu jelegaýda durmaryn. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • jelegaýa
 • jelegaýda
 • jelegaýdaky
 • jelegaýdan
 • jelegaýlara
 • jelegaýlarda
 • jelegaýlary
 • jelegaýlaryň
 • jelegaýyň