jedelleşmek je·del·leş·mek işlik

 1. Jedel edişmek, çekişmek.

  • Jaýyň ol böwründe oturan birnäçe gelin-gyz öz aralarynda haly nagyşlarynyň üstünde jedelleşýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Dawa edişmek, galmagallaşmak.

  • Seniň bilen jedelleşip durmaga wagtym ýok. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
 • jedelleşdi
 • jedelleşdiler
 • jedelleşdim
 • jedelleşen
 • jedelleşesi
 • jedelleşibem
 • jedelleşip
 • jedelleşipdir
 • jedelleşjek
 • jedelleşme
 • jedelleşmedim
 • jedelleşmegi
 • jedelleşmegini
 • jedelleşmegiň
 • jedelleşmek
 • jedelleşmeler
 • jedelleşmeli
 • jedelleşmezdi
 • jedelleşmäge
 • jedelleşýän
 • jedelleşýändigi
 • jedelleşýänler
 • jedelleşýänleriň
 • jedelleşýärdi
 • jedelleşýärdiler
 • jedelleşýärin
 • jedelleşýärler