jedel at

Öz pikiriň dogrulygyny mamladygyny gorap, bir zat dogrusynda alnyp barylýan garşylykly pikir, çekişme.


Duş gelýän formalary
 • jedelde
 • jedelden
 • jedeldir
 • jedele
 • jedelem
 • jedeli
 • jedelimizde
 • jedelimizi
 • jedelin
 • jedeline
 • jedelini
 • jedeliniň
 • jedeliň
 • jedeliňiz
 • jedeller
 • jedeller-de
 • jedellerde
 • jedellerden
 • jedellere
 • jedelleri
 • jedellerinde
 • jedellerine
 • jedellerini
 • jedelleriniň
 • jedelleriň
 • jedelli
 • jedellidir
 • jedellik
 • jedelliler
 • jedellileri
 • jedelliligi
 • jedelsiz
 • jedelsizdir
 • jedelsizligi