jebir at

Azap, jepa, görgi, zulum, sütem, horluk.

  • Meniň şu alty aýda çeken jebrim dagyň depesinden inse, belki, ýykylardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem jebir - jebri.