jeňňellik jeň‧ňel‧lik

Gür agaçlyk ýer, giden gür tokaýlyk.

 • Bäşim şatlygyň derdinden jeňňellige baryp ýetendigini hem duýman galdy. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jeňňellik - jeňňelligi.


Duş gelýän formalary
 • jeňňellige
 • jeňňelligi
 • jeňňelliginde
 • jeňňelliginiň
 • jeňňelligiň
 • jeňňellikde
 • jeňňellikden
 • jeňňellikler
 • jeňňelliklerde
 • jeňňellikleri
 • jeňňellikleridir
 • jeňňelliklerine
 • jeňňelliklerini
 • jeňňellikleriň