jeňňel jeň‧ňel

Gür agaçlyk ýer, gür tokaý.

 • Gaýramyzdaky jeňňelde şagallar gygyryşýardy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Baksak ülkämiziň her bir taýyna, Jeňňelne düzüne, belent-oýuna. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • jeňňelde
 • jeňňelden
 • jeňňeldir
 • jeňňeldäki
 • jeňňele
 • jeňňelem
 • jeňňeli
 • jeňňelimden
 • jeňňelime
 • jeňňelimiň
 • jeňňelinde
 • jeňňeline
 • jeňňeliň
 • jeňňeller
 • jeňňellerde
 • jeňňellere
 • jeňňelleri
 • jeňňellerim
 • jeňňellerinde
 • jeňňellerini
 • jeňňelleriň
 • jeňňelli
 • jeňňellige
 • jeňňelligi
 • jeňňelliginde
 • jeňňelliginiň
 • jeňňelligiň
 • jeňňellik
 • jeňňellikde
 • jeňňellikden