jadygöý

[ja:dygö:ý]

  1. Jadylyk bilen meşgullanýan adam, gözbagçy.

    • Şol gowakda kyrk sany jadygöý ýaşaýan ekeni. (Myraly)

  2. Göçme manyda Güýçli täsir galdyrýan, özüne çekýän, ýesir edýän, erkiňi alýan, jadylaýan.

    • Hatyja hem oňa jadygöý garaýyşlary bilen seredip, gülüp jogap berýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)