jähek

Geýimiň ýa-da başga ş. m. zatlaryň gyrasyna gelşik ýa-da pugtalyk üçin edilýän bejergi.

 • Ol goňşusyny jähek çalmak bahanasy bilen öýüne çagyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jähek - jähegi.

agzy jäheksiz

seret agyz

 • Agzy jäheksiz adam.


Duş gelýän formalary
 • jähege
 • jähegi
 • jähegidir
 • jäheginiň
 • jähekler
 • jäheklerden
 • jähekleri
 • jäheklerini
 • jähekli
 • jäheklidir
 • jähekligi
 • jäheklik
 • jäheksiz
 • jäheksiziň