itilmek i‧til‧mek işlik

 1. Güýç bilen bir tarapa süýşürilmek.

  • Bu stol azajyk öňe itilipdir.

 2. Güýç bilen bir ýere sokulmak, dykylmak.


Duş gelýän formalary
 • itildi
 • itilen
 • itilendigi
 • itilip
 • itilipdir
 • itiliň
 • itilse
 • itilse-de
 • itilýän
 • itilýär
 • itilýärmi