itermek i‧ter‧mek işlik

 1. Birini ýa-da bir zady itip goýbermek.

  • Hawa, ol maşyny hem şol gobul ýere iteriň, üstüne kenary eňteriň! -- diýip, öz adamlaryna buýruklar berdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Göçme manyda Birini bir işe göndermek, näme bolsaň, şol bol diýen ýaly edip ibermek.


Duş gelýän formalary
 • iterdi
 • iterdim
 • iterdiň
 • iteren
 • iterendigini
 • iterendiklerini
 • iterendir
 • iterer
 • iterip
 • iteripdi
 • iteripdir
 • iteriň
 • iterjek
 • iterjekler
 • itermejek
 • itermek
 • itermekligi
 • itermekçi
 • itermeli
 • itermändigi
 • iterse
 • iteräýjek
 • iterýän
 • iterýändigi
 • iterýändigini
 • iterýänler
 • iterýär
 • iterýärdi
 • iterýärdiler
 • iterýärler