itelemek i‧te‧le‧mek işlik

seret iteklemek

  • Aýsoltan bir gapyny iteledi-de: -Eje, aý eje! -- diýip gygyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Nemesiň göwresini ýere taşlap, aýagynyň burny bilen iteläp goýberdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • iteledi-de
  • itelejek
  • itelemek
  • itelände
  • iteläp
  • iteläpdir