itdirmek it‧dir‧mek 1 işlik

  1. Biriniň ýa-da bir zadyň yzyndan iteletmek, güýç bilen öňe sürdürmek, süýşürtmek.

  2. Batly urdurmak, itekletmek.

itdirmek it‧dir‧mek 2 işlik

[i:tdirmek]

Biriniň ýa-da bir zady çekdirip, öz yzy bilen äkitdirmek, idip ýöretdirmek.


Duş gelýän formalary
  • itdirip
  • itdirmek