ispolkom is‧pol‧kom

Ispolnitel komitet.

  • Şäher ispolkomyna gutlag telegramma gelip gowuşdy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Soňra bary birleşip, Ispolkoma bardylar. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • ispolkoma
  • ispolkomlarda
  • ispolkomlarynyň
  • ispolkomyna
  • ispolkomynyň