islenmek is‧len‧mek işlik

Bir zat höwes edilmek, meýil, arzuw edilmek.

 • Kärendeden islenýän hasyl emele geljekmi ýa bir apat peýda bolup, göklügine orlup gitjekmi? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • islendi
 • islendigi
 • islendiginde
 • islendiginden
 • islendigini
 • islendiginiň
 • islendigiçe
 • islendigiňçe
 • islendik
 • islendikçe
 • islenen
 • islenende
 • islenip
 • islenipdir
 • islenmedik
 • islenmedikden
 • islenmeýän
 • islenmeýär
 • islense-de
 • islenýän
 • islenýändigini
 • islenýändiginiň
 • islenýär