irmek işlik

[i:rmek]

Bizar bolmak, halys bolmak, lütüň çykmak, ýadamak.

 • Ol Geldiniň towlanyp ýörüşinden halys irindi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • irdi
 • irdigini
 • irdiler
 • irdilermi
 • irdim
 • irdimi
 • irdiň
 • ireli
 • irem
 • iren
 • irendigini
 • irenem
 • ireni
 • ireniň
 • irenlik
 • irersiň
 • irgin
 • irip
 • iripdi
 • iripdir
 • iripdirin
 • iriň
 • irleri
 • irligini
 • irmedi
 • irmedik
 • irmediňizmi
 • irmediňmi
 • irmeginiň
 • irmek
 • irmekde
 • irmeklik
 • irmeýän
 • irmeýär
 • irmän
 • irýändigini
 • irýänçä
 • irýär