irlemek ir‧le‧mek işlik

[i:rlemek]

Wagtyndan öň gelmek, ir bilen gelmek.

  • Bu näme beýle irledikä! («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • irlemegi
  • irlemek
  • irläp
  • irläpsiň