irizmek i‧riz‧mek işlik

[i:rizmek]

Bizar etmek, ýürege düşmek, bizar peteňe getirmek, ýadatmak.

 • Bu eşikler meni halys irizdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Sen şu gün «gitjek-gitjegiň» bilen meni halys irizdiň. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • irizdi
 • irizdiler
 • irizdimi
 • irizdiň
 • irizen
 • irizer
 • irizip
 • irizipdi
 • irizmek
 • irizmezlik
 • irizmeýär
 • irizmeýärdi
 • irizýän
 • irizýändigini
 • irizýänligidir
 • irizýär
 • irizýärdi