irginsizlik ir‧gin‧siz‧lik at

[i:rginsizlik]

Yzy üzülmezlik, birsyhlylyk, ýadawsyzlyk, irmezeklik.

  • Gel, bu gaty görse-de, «Dileme, dileme! » diýip tabşyryklar berse-de, «sat» diýen irginsizlige tutaýyn-da oturaýyn. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem irginsizlik - irginsizligi.


Duş gelýän formalary
  • irginsizlige
  • irginsizligine
  • irginsizlikden
  • irginsizlikdir