inedördül i‧ne‧dör‧dül

[i:nedö:rdül]

 1. Dört tarapy hem biri-birine deň kwadrat görnüşli, kwadrat görnüşinde, kwadrat şekilli.

  • Inedördül tamyň bir dulundaky ýüzi owadan, nepis nagyşly Mary sandygynyň üstünde münder-münder edilip ýorganlar, per ýassyklar galdyrylypdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Gowaça inedördül gamiklenip ekildi. («Kolhoz günleri»)

 2. Göçme manyda Gysga boýly, semiz, togalak.

  • Garaýagyz, inedördül çopan aýak üstünde durdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • inedördülde
 • inedördüle
 • inedördüliň
 • inedördüller
 • inedördüllerden
 • inedördüllere
 • inedördülleri
 • inedördülleriniň
 • inedördülleriň
 • inedördülligine