ine-gana i‧ne-ga‧na

[i:ne-gana:]

Arkaýyn, alňasaman, howlukman.

  • Men şol iki ýarym aý içinde ne arkaýyn iýip-içdim, ne-de ine-gana ukymy aldym. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Barýançak hemme zatlar hakynda ine-gana gürleşeris. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)