industrializirlemek in‧dust‧ria‧li‧zir‧le‧mek işlik

Industrializasiýa işi geçirilmek.

industrializirlemek in‧dust‧ria‧li‧zir‧le‧mek işlik

Industrializasiýa işini geçirmek.