industrializasiýa in‧dust‧ria‧li‧za‧si‧ýa

Senagatyň bir pudagyna ýa-da bütinleý hemme pudaklaryna industrial maşyn gurluşyk tehnikasyny ornaşdyryş.


Duş gelýän formalary
  • industrializasiýany
  • industrializasiýanyň
  • industrializasiýasy