industriýa in‧dust‧ri‧ýa

Maşynlaşdyrylan tehnikaly zawod-fabrik senagaty.

  • Agyr industriýa dynçlygyň daýanjydyr. («Tokmak» žurnaly)

  • Industriýanyň täze gigantlary.


Duş gelýän formalary
  • industriýamyzda
  • industriýanyň
  • industriýasy
  • industriýasyna
  • industriýasynda
  • industriýasyny
  • industriýasynyň