indiwiduallyk in‧di‧wi‧dual‧lyk

Bir şahsyň, hadysanyň beýlekilerden aýratynlykda bolan häsiýetleriniň toplumy aýratynlygy.

 • Ol olaryň her birini özüne has bolan indiwiduallyk bilen görkezýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem indiwiduallyk - indiwiduallygy.


Duş gelýän formalary
 • indiwiduallygy
 • indiwiduallygydyr
 • indiwiduallygyna
 • indiwiduallygynda
 • indiwiduallygyndadyr
 • indiwiduallygyndaky
 • indiwiduallygyny
 • indiwiduallygynyň
 • indiwiduallygyň
 • indiwiduallygyňy
 • indiwiduallyklaryny