indiwidualist in‧di‧wi‧dua‧list

Pikirinde hem-de hereketlerinde indiwidualizmiň tarapyny tutýan adam, özüni beýleki adamlardan aýry tutýan adam.


Duş gelýän formalary
  • indiwidualistler