indikator in‧di‧ka‧tor

 1. Bug maşynlarynyň silindrindäki basyşy güýjenmäni we ş. m. ölçemek üçin ulanylýan gural.

 2. Himiýa Himiki reaksiýanyň gutarandygyny görkezýän madda, reaktiw.

  • Indikatorlaryň bellenen atomlarynyň girizilmegi ösümlikleriň ýapraklaryndan köküne tarap hereket edýän organiki jisimleriň bardygyny ýüze çykardy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • indikatorda
 • indikatorlar
 • indikatorlara
 • indikatorlarda
 • indikatorlardan
 • indikatorlary
 • indikatorlaryň
 • indikatory
 • indikatorydyr
 • indikatoryna
 • indikatoryň