indi-indiler in‧di-in‧di‧ler

Hut häzirki wagtda, tüýs şu wagtlar, şindi.

  • Indi-indiler hem esgerlere gözi kaklyşanda, olara parhsyz garap bilmeýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)