indermek in‧der‧mek işlik

[i:ndermek]

 1. Bir zady ýokardan aşaklygyna batly goýbermek.

  • Olar kätmenlerini inderip, ýokary göterýärdiler. («Kolhoz günleri»)

 2. Ýumruk ýa-da başga zat bilen urmak.

 3. Göçme manyda Biriniň üstünden düşmek.

  • Görýän weli, ol seniň üstüňden inderip başlasa gerek.


Duş gelýän formalary
 • inderdi
 • inderdigim
 • inderdiler
 • inderdim
 • inderen
 • inderende
 • indereni
 • inderer
 • indererdi
 • indererdiler
 • indererli
 • inderersiň
 • inderip
 • inderipdir
 • inderjek
 • inderjekdi
 • indermegi
 • indermegini
 • indermek
 • indermekden
 • indermezinden
 • indermäge
 • inderse-de
 • inderäýjek
 • inderäýmek
 • inderýän
 • inderýär
 • inderýärdi