indemek in‧de‧mek işlik

  1. Biri ýa-da bir zat barada aladalanmak, ynjalyksyzlanmak.

  2. Birini ýa-da bir zady idemek, sorag-ideg etmek, gözlemek.


Duş gelýän formalary
  • indedir
  • indem
  • indemän
  • indäp