indelmek in‧del‧mek işlik

Ideg, indeg edilmek, habar tutulmak, sorag-ideg edilmek, soralmak.

  • Gel diýp indelmedik ýere, Galkynyp baryjy bolmaň. («Görogly» eposy)

  • Indelmezden gelen myhmany hem şeýle gahar bilen garşylaýmasa ýagşydyr. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • indelmedik
  • indelmezden