ilginç il‧ginç

[i:lginç]

göze ilginç

Göze dürtülip duran, göze görnüp duran, göz görtele, mesaňa bolup duran.

  • Soň bir döwürde bolsa aşagyna gün düşmez bag-bakja peýda bolupdyr we ol göze ilginç haýbatly galany gizläpdir. (A. Gowşudow, Eserler)