işsiz-pişesiz iş‧siz-pi‧şe‧siz

[i:şsiz-pi:şesiz]

Hiçbir hili işi-pişesi bolmadyk, işsiz, bikär.

  • Birnäçeleri bolsa hiçbir işsiz-pişesiz, ýöne endik edinen adatlary boýunça gezelenje gelýärdiler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)