işmek işlik

[i:şmek]

Ýüp, ýüplük we ş. m. zatlaryň dinini, taryny birikdirip berkitmek, sapaga, tanapa öwürmek, bükdürmek, towlap ýüp, sapak etmek.

 • Pälwan bir ýüpüň ujuny işip otyr. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Olaryň biri çöpür darap, pişge edip ýetişdirýär, biri hem eliniň aldygyna haýdap ýüp işýär. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Günde bir bolgusyz hokga çykaryp, «Çemmer işýärsiňiz düýe çökerip». («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • işdi
 • işdigi
 • işdigine
 • işdigini
 • işdir
 • işem
 • işen
 • işeri
 • işerine
 • işerli
 • işip
 • işiň
 • işjegiň
 • işjek
 • işleri
 • işleridir
 • işlerim
 • işlerimden
 • işlerimi
 • işlerimiz
 • işlerimizde
 • işlerimizi
 • işlerimiziň
 • işlerimiň
 • işlerinde
 • işlerinden
 • işlerini
 • işleriniň
 • işleriň
 • işleriňde
 • işleriňden
 • işleriňi
 • işleriňiz
 • işleriňizde
 • işleriňizi
 • işleriňiziň
 • işleriňiň
 • işligi
 • işligidir
 • işliginde
 • işliginden
 • işligindendir
 • işligini
 • işliginiň
 • işligiň
 • işlik
 • işlikleri
 • işlikleridir
 • işliklerinde
 • işliklerinden
 • işliklerini
 • işlikleriniň
 • işlikleriň
 • işme
 • işmegiň
 • işmek
 • işmeklik
 • işmeli
 • işmesi
 • işmesini
 • işmeýändigi
 • işmäge
 • işse
 • işýär
 • işýärdi
 • işýärsiňiz