işmek iş‧mek işlik

[i:şmek]

Ýüp, ýüplük we ş. m. zatlaryň dinini, taryny birikdirip berkitmek, sapaga, tanapa öwürmek, bükdürmek, towlap ýüp, sapak etmek.

 • Pälwan bir ýüpüň ujuny işip otyr. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Olaryň biri çöpür darap, pişge edip ýetişdirýär, biri hem eliniň aldygyna haýdap ýüp işýär. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Günde bir bolgusyz hokga çykaryp, «Çemmer işýärsiňiz düýe çökerip». («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • işdi
 • işdigi
 • işdigine
 • işdigini
 • işdir
 • işem
 • işen
 • işeri
 • işerine
 • işerli
 • işip
 • işiň
 • işjegiň
 • işjek
 • işme
 • işmegiň
 • işmek
 • işmeklik
 • işmeli
 • işmesi
 • işmesini
 • işmeýändigi
 • işmäge
 • işse
 • işýär
 • işýärdi
 • işýärsiňiz