işlenmek iş‧len‧mek işlik

[i:şlenmek]

 1. Zähmet çekip, iş edilmek, zähmet çekilmek.

  • Pagta ýygymy wagtynda köp işlenýär.

 2. Bir zadyň, meseläniň üstünde iş alnyp barylmak.

  • Mesele işlendi.


Duş gelýän formalary
 • işlendi
 • işlendigi
 • işlendik
 • işlenen
 • işlenende
 • işlenenden
 • işlenendi
 • işlenendigi
 • işlenendiginden
 • işlenendigine
 • işlenendigini
 • işlenendir
 • işlenenligi
 • işlenenlik
 • işlenenok
 • işlener
 • işlenip
 • işlenipdi
 • işlenipdir
 • işlenjek
 • işlenjekdigine
 • işlenme
 • işlenmedik
 • işlenmegi
 • işlenmegine
 • işlenmegini
 • işlenmeginiň
 • işlenmek
 • işlenmeleriniň
 • işlenmeli
 • işlenmelidir
 • işlenmesi
 • işlenmesiniň
 • işlenmeýän
 • işlenmäge
 • işlenmän
 • işlenmändigi
 • işlenmändir
 • işlense
 • işlense-de
 • işlenýän
 • işlenýändigini
 • işlenýändirler
 • işlenýär