işleşmek iş‧leş‧mek işlik

[i:şleşmek]

 1. Işlemäge kömekleşmek.

 2. Köpçülik bolup işlemek.

  • Beýlekiler işleşip ýören wagty, elimi gowşuryp oturmak göwnüme jaý däldi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Eňleri çyzgalgy gelin-gyzlar işleşip ýörler. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • işleşdik
 • işleşdim
 • işleşeli
 • işleşen
 • işleşende
 • işleşenden
 • işleşendigi
 • işleşer
 • işleşeris
 • işleşip
 • işleşipdi
 • işleşipdir
 • işleşjegini
 • işleşjek
 • işleşjekdigini
 • işleşjekdiklerini
 • işleşme
 • işleşmegi
 • işleşmegimizi
 • işleşmegimiziň
 • işleşmegini
 • işleşmegiň
 • işleşmejekdigini
 • işleşmek
 • işleşmekden
 • işleşmeklerini
 • işleşmeklige
 • işleşmeklik
 • işleşmeli
 • işleşmelidigine
 • işleşmelidigini
 • işleşmesi
 • işleşmezlige
 • işleşmezlik
 • işleşmäge
 • işleşse
 • işleşýän
 • işleşýändigi
 • işleşýändigini
 • işleşýändiklerini
 • işleşýär
 • işleşýäris
 • işleşýärler