işjeň

[i:şjeň]

seret işeňňir

 • Hemişe şadyýan, keýpi kök işjeň başlygyň beýle gazaply görnüşe düşmegi brigadirleri geň galdyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Täzelikçileriň işjeň işlemeklerini gazanmaly. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • işjeňdir
 • işjeňi
 • işjeňler
 • işjeňleri
 • işjeňlerini
 • işjeňleriniň
 • işjeňleriň
 • işjeňli
 • işjeňlige
 • işjeňligi
 • işjeňligidir
 • işjeňliginde
 • işjeňliginden
 • işjeňligine
 • işjeňligini
 • işjeňliginiň
 • işjeňligiň
 • işjeňligiňden
 • işjeňligiňi
 • işjeňligiňiň
 • işjeňlik
 • işjeňlikde
 • işjeňlikden
 • işjeňlikdir
 • işjeňliligi
 • işjeňliligine
 • işjeňliligini
 • işjeňliliginiň
 • işjeňliligiň
 • işjeňlilik